sumber : Blibli

Doa “selamat dunia akhirat” merupakan doa yang mendalam dalam agama Islam yang memohon perlindungan, keselamatan, dan keamanan dari Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini dan juga di kehidupan setelahnya. Doa ini mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dengan Sang Pencipta, memohon pertolongan dan perlindungan-Nya dalam segala aspek kehidupan.

Dunia ini sering kali penuh dengan ujian, tantangan, dan ketidakpastian. Manusia, dalam kelemahannya, memohon agar Allah memberikan keamanan dan perlindungan dari segala bencana, kejahatan, dan kekurangan yang dapat mengganggu kehidupan mereka di dunia. Doa selamat latin ini mencakup perlindungan dari bahaya fisik, mental, spiritual, dan segala bentuk ancaman yang mungkin mengganggu ketenteraman manusia.

Doa Selamat Kebaikan Dunia dan Akhirat

Rabbana aatina fiddunya hasanah wa fil-akhirati hasanah, wa qinaa adzabannaari.

Artinya: Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka.

Doa Selamat Dunia dan Akhirat

Allahumma inna nas-aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil-jasadi wa ziyadatan fil-ilmi wa barakatan firrizqi, wa taubatan qablal-maut, wa rahmatan indal-maut, wa maghfiratan ba’dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wannajatan minannaari, wal afwa indah hisab.

Artinya: Ya Allah, kami memohon kepada Engkau akan keselamatan agama, kesehatan badan, tambahnya pengetahuan, berkahnya rezeki, mendapatkan tobat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, mendapat ampunan sesudah mati. Dan ringankanlah kiranya dalam sakaratul maut, dan selamatkanlah kiranya dari siksa neraka dan dapatkan kami ampunan pada hari hisab (perhitungan).

BACA JUGA : Pentingnya Baca Kumpulan Doa-Doa Sunnah

Ketika berdoa untuk keselamatan di akhirat, umat Islam memohon agar Allah melindungi mereka dari azab dan siksa di kehidupan setelah mati. Mereka berharap agar amal baik yang telah mereka lakukan menjadi jalan menuju surga dan agar mereka terhindar dari neraka. Doa ini juga mencakup permohonan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan rahmat-Nya di kehidupan setelah kematian.

sumber : Islami

Dalam doa ini, terdapat pengakuan atas keterbatasan manusia dan kebergantungan mereka kepada Allah sebagai Zat Yang Maha Kuasa. Doa ini juga mencerminkan iman dan keyakinan yang dalam akan kebaikan Allah yang meliputi kedua kehidupan, dunia dan akhirat.

Sebagai ungkapan rasa syukur dan kepercayaan kepada Allah, doa “selamat dunia akhirat” merupakan doa yang menguatkan ikatan antara manusia dengan Tuhan mereka. Doa ini tidak hanya merupakan permohonan keselamatan, namun juga merupakan wujud dari ketaatan dan pengabdian kepada-Nya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam esensinya, doa ini menegaskan bahwa manusia membutuhkan bimbingan, perlindungan, dan kasih sayang Allah di dunia ini dan berharap agar rahmat-Nya meliputi kehidupan di akhirat nanti.

BACA JUGA : Kumpulan Doa-Doa Sebaiknya Di Baca penuh Keikhlasan